+31 6 22 710 740 info@metavita.nl

Disclaimer

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over producten en diensten die MetaVita verricht. MetaVita spant zich er voor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website, e-mails, artikelen en nieuwsbrieven berust bij MetaVita of bij andere rechthebbenden van wie zij een licentie heeft verkregen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan, kan inbreuk op intellectuele rechten opleveren.

MetaVita is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is of dreigt te worden toegebracht uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de producten, de diensten of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen of enig ander onvolkomenheid in de verstrekte informatie.